Projekty - Sociální bydlení v Údlicích

Název projektu: Adaptace fary v Údlicích na sociální bydlení
Reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009023

Farnost Chomutov realizuje projekt podpořený z prostředků Evropské unie prostřednictvím IROP.
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce domu č. p. 4 (budova fary) v Údlicích za účelem vybudování sociálních bytů pro cílové skupiny stanovené poskytovatelem dotace. Po provedení stavebních prací vzniknou v domě 4 byty, které budou po kolaudaci (předpoklad léto 2021) sloužit jako nájemní bydlení. Nájemníkům bude zajištěna sociální práce prostřednictvím Oblastní charity Chomutov.

Březen 2019: Přidělena dotace.
Duben 2019: Probíhá příprava dokumentace pro provádění stavby a zadávacího řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby.

Březen – Květen 2020: Uskutečněno zadávací řízení a vybrán zhotovitel – Moises Stavební s.r.o.

Červen 2020 – Zahájena realizace stavby
Srpen 2021 – Stavba dokončena a zkolaudována
Všechny byty jsou již obsazeny nájemníky.