bohoslužby

Ohlášky - únor 2024

VELKÝ DÍK všem organizátorům a účastníkům Tříkrálové sbírky – ať už na straně koledníků či na straně štědrých dárců! Díky Pánu Bohu jsme mohli i letos nabídnout a sami také využít možnost projevit štědrost a konat dobro tímto směrem.   Pán Bůh Vám štědře odměň!

 • Ve čtvrtek 1. 2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2. 2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Pamatujte prosím na účast na mši svaté. Svíce se budou žehnat při všech bohoslužbách, tedy v 7.15 a v 18.00 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. u sv. Barbory.
 • V sobotu 3. 2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod. Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 3. 2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 3. 2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 4. 2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 5. 2. v 16.00 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pátek 9. 2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 10. 2. ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni Sandra Dudová Bašistová a Tomáš Nedoma.
 • V neděli 11. 2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

Ve středu 14. 2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

 • Ve čtvrtek 15. 2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. a v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod. a v neděli v 17.25 hod.

 • V sobotu 17. 2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 17. 2. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 18. 2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19. 2. v 16.00 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 23. 2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 24. 2. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 25. 2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 29. 2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 2. 3. bude v litoměřické katedrále svěcení našeho nového biskupa Mons. Stanislava Přibyla.

V Otvicích bývá každou sobotu v 18.00 hod. sloužena mše sv. s nedělní platností.

život farnosti

Naše farní společenství nekončí odchodem z kostela po mši svaté, ale tvoří velkou část každodenního života. Ať už se jedná o pravidelná setkání těch nejmladších i celých rodin, o farní plesy, poutě, čtvrteční adorace nebo letní tábory...
vědět více

galerie