Projekty - obnova fasády kostela sv. Matouše v Přečáplech

Projekt Obnova fasády kostela sv. Matouše v Přečáplech – III. etapa byl podpořenÚsteckým krajem.Předmětem projektu byla obnova severní fasády lodi kostela sv. Matouše v Přečaplech.Práce probíhaly od 1.7.2022 do 30.9.2022, celkové náklady činily 374 603,72 Kč. DotaceÚsteckého kraje činila 210 600 Kč, tj. 56,22 % celkových nákladů. Za podporu děkujeme!

čti více
Projekty - oprava varhan děkanského kostela

Varhany děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově Okresní město Chomutov patří mezi velká severočeská města s bohatými kulturními tradicemi – není to tedy pouze průmysl, co profiluje význam. V rámci litoměřické diecéze je Chomutov jedním z vikariátních měst – Podkrušnohorský vikariát navíc patří k těm s největší rozlohou, a co se samotných kostelů týče, […]

čti více
Projekty - Sociální bydlení v Údlicích

Název projektu: Adaptace fary v Údlicích na sociální bydleníReg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009023 Farnost Chomutov realizuje projekt podpořený z prostředků Evropské unie prostřednictvím IROP.Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce domu č. p. 4 (budova fary) v Údlicích za účelem vybudování sociálních bytů pro cílové skupiny stanovené poskytovatelem dotace. Po provedení stavebních prací vzniknou v domě 4 byty, které budou po kolaudaci (předpoklad léto […]

čti více
Projekty - Komunitní centrum křižovatka

Název projektu: Komunitní centrum ÚdliceReg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014714 Celkové předpokládané výdaje projektu: 24 500 000 KčPřidělená dotace: 16 150 000 Kč Farnost Chomutov realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií z IROP prostřednictvím MAS Sdružení Západní Krušnohoří (maskaszk.cz). Cílem projektu je vybudovat v obci Údlice víceúčelové zařízení, které bude zázemím pro realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních, společenských a volnočasových aktivit pro celou komunitu. KC […]

čti více