farní komunita

Chrámový sbor

Jsme pěvecký sbor, který doprovází pravidelně mše svaté v děkanském kostele, občas i v jiných kostelích našeho farního obvodu. Scházíme se jednou týdně na (maximálně) dvouhodinovou zkoušku, kdy nacvičujeme duchovní skladby starých mistrů i současných autorů. Přijmeme s radostí zpěváky všech hlasových skupin (zvláště tenoristy!). Kontakt na vedoucí sboru: Soňa Tomková 777801067.
→ více zde

Farní Chaloupky

→ pro táborníky

Komunitní centrum Křižovatka

Jak už nám napovídá sám název, jde o pomyslnou křižovatkou, kde se potkávají lidé různého smýšlení i vyznání s křesťany nejen z našeho farního obvodu. Sdílejí spolu čas i zkušenosti při kulturních, komunitních i náboženských akcích a navzájem se obohacují.
→ přejít na web KC Křižovatka

Broučci

Pro mladší školní děti je na faře každý druhý pátek setkání Broučků - čas naplněný zpíváním, hrami, modlitbou i tvořením.

Adorace

Každý první a třetí čtvrtek se ve farní kapli koná hodinová adorace před vystavenou monstrancí s Nejsvětější svátostí. Za doprovodu kytary, nebo i jen acapella se zpívají adorační písně a kněz má připravené krátké texty k zamyšlení a meditaci v tichu. Po společných prosbách a modlitbě je na závěr požehnání.

Ministranti

V neděli před hlavní mší svatou „desátou“ se na faře setkávají malí ministranti a čekatelé služby u oltáře. Společně se učíme o liturgii a všemu potřebnému k ministrování, aby mše svaté v kostelích naší farnosti byly opravdu důstojnou oslavou Boha.

Orel

Již více než 30 let funguje jednota Orla Chomutov - součást celorepublikové katolické organizace Orel. Naše jednota má v současné době přes 60 členů, z nichž je naprostá většina farníků. K tomu mnoho sympatizantů a kamarádů. Probíhá pravidelné sobotní cvičení rodin s dětmi, kluci a pánové všech věkových kategorií se schází na florbal, ženy pravidelně tančí. Tradicí je pěší pouť na mariánské poutní místo Květnov třetí sobotu v květnu.
→ přejít na web Orel

Charita

Charita Chomutov provozuje na faře šatník a výdejnu potravin jako pomoc osobám v krizových situacích, např. rodinám s dětmi v nouzi, osobám bez přístřeší apod. Dobrovolníci přijímají a třídí šatstvo od dárců, dováží potraviny z Potravinové banky Džbánsko, účastní se celorepublikové Sbírky potravin či Tříkrálové sbírky. Potraviny, ošacení, materiální i finanční podpora je pak poskytována potřebným.
→ přejít na web Charita Chomutov

Dětská skupina

Na popud farních rodin s malými dětmi byl na faře založena dětská skupina. Za tímto účelem bylo v roce 2016 upraveno přízemí farní budovy. „Tety“ zde pečují o děti od tří let věku (vyjímečně i o dvouleťáčky) až do nástupu do školy.

Sociální bydlení

Řadu let nevyužívaná budova fary v Údlicích, která patří farnosti, byla s pomocí evropské dotace v letech 2020-2021 kompletně opravena a vznikly zde 4 byty. Tyto malé bytové jednotky farnost pronajímá za regulované nájemné osobám v nouzi.