Ohlášky - prosinec 2023

V pondělí 27. 11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. Ve středu 29. 11. večer jste po mši sv. zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA, kdy se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlíme za pronásledované křesťany. Ve čtvrtek 30. 11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. V pátek 1. […]

čti více
Ohlášky - listopad 2023

V týdnu od 1.11. - 8.11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí svátosti smíření; v  daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou […]

čti více
Ohlášky – říjen 2023

• V neděli 8.10. v 11.30 hod bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně. • V sobotu 14.10. budou v děkanském kostele oddáni/konvalidace v 10.30 hod Peterovi a v 11.30 hod Adiovi. • V sobotu 14.10. v 16.00 hod v KC Údlice bude první příprava biřmovanců. • V […]

čti více
Ohlášky - září 2023

Bohoslužby v Chomutovském farním obvodu od září budou takto: Děkanský kostel:      PO, ST, PÁ, v 18.00 hod. ÚT, ČT, SO  v 7.15 hod.    NE v 8 hod. a v 10 hod. Sv. Barbora:              ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod. NE v 18.00 hod. Droužkovice:  NE v 11.30 hod.      Údlice: ČT v 17.00 hod. […]

čti více
Ohlášky - prázdniny 2023

O nedělích 2., 9. a 16. července se konají na Květnově poutě. Začíná se v 10.00 hod modlitbou sv. růžence na návsi. Mše svaté na Květnově jsou   v  10.30 hod česky  a 9.7. ve 14.00 hod v  německém jazyce.  Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 2., 9. a 16. července v […]

čti více
ohlášky červenec

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. V pátek 2.6.   jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí . V neděli 4.6. v 10.00 hod o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude při mše sv. v děkanském kostele v Chomutově první svaté přijímání dětí. Ve čtvrtek 8.6. je Slavnost Těla […]

čti více
ohlášky červen 2023

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. V pátek 2.6.   jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí . V neděli 4.6. v 10.00 hod o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude při mše sv. v děkanském kostele v Chomutově první svaté přijímání dětí. Ve čtvrtek 8.6. je Slavnost Těla […]

čti více
Ohlášky - červen

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. V pátek 2.6.   jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí . V sobotu 3.6. budou v děkanském kostele v 11.00 […]

čti více
Ohlášky - květen

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou bývat vždy po mši svaté a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod. […]

čti více
Ohlášky - Velikonoce

V pondělí 3.4. od 16.00 hod. do 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele. V kostele sv. Barbory bude tato příležitost v úterý 4.4. od 16.00 hod. Ve čtvrtek 6.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské […]

čti více
1 2 3 12