Ohlášky - leden 2024

V  první lednové dny, 1.-15. 1. 2024, se bude konat v  našem městě a farnostech Tříkrálová sbírka.

 • Ve středu 3. 1. v 18.00 hod. bude v děkanském kostele sloužena mše svatá za ochranu počatého života.
 • Ve čtvrtek 4. 1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5. 1., o prvním pátku v měsíci, bude mše sv. v děkanském kostele i v 7.15 hod.
 • V sobotu 6. 1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při mši sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V sobotu 6. 1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7. 1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 8. 1. v 16.00 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 11. 1. v 9.30 hod. bude v Jirkově mše sv. kněží Krušnohorského vikariátu.
 • V pátek 12. 1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 13. 1. 2024 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hod.
poutní mše svatá.

Vyjíždí se v pátek 12. 1. ve 23.00 hod. ze zastávky Palackého.

Zájemci, zapište se na arch.

 • V neděli 14. 1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 18. 1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20. 1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 21. 1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 22. 1. v 16.00 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pátek 26. 1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 27. 1. od 19.30 hod. začíná charitní a farní ples.
 • V neděli 28. 1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 1. 2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2. 2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Pamatujte prosím na účast na mši svaté. Svíce se budou žehnat při všech bohoslužbách, tedy v 7.15 a v 18.00 hod. v děkanském kostele a v 17.00 hod. u sv. Barbory.
 • V sobotu 3. 2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod. Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 4. 2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli.

Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 4. 2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

 

V Otvicích bývá každou sobotu v 18.00 hod. sloužena mše sv. s nedělní platností.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele

a také požehnaný nadcházející rok 2024

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie

vyprošuje a požehnáním Vás provází P. Alois