Ohlášky - prosinec 2023

 • V pondělí 27. 11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve středu 29. 11. večer jste po mši sv. zváni na událost ČERVENÁ STŘEDA, kdy se u sloupu Nejsvětější Trojice na Náměstí 1. Máje pomodlíme za pronásledované křesťany.
 • Ve čtvrtek 30. 11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1. 12. bude v děkanském kostele mše svatá též v 7.15 hod. – první pátek v měsíci.
 • V pátek 1. 12. v 16.30 hod. budou na děkanství Broučci.

V sobotu 2. 12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.15 hod. a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti.

Mše sv. bude v Otvicích jako obvykle v 18 hod.

V době adventní budou ranní mše svaté v týdnu začínat v 7.00 hod.

 

 • V sobotu 2. 12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 2. 12. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 3. 12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 3. 12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván sv. Mikuláš. Děti s rodiči jsou zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli 3. 12. v 11.30 hod. bude poutní mše sv. v Droužkovicích ke cti sv. Mikuláše.
 • V neděli 3. 12. v 10.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Barbory za účasti Mons. Ladislava Hučka, srdečně jste zváni.

 

 • Ve čtvrtek 7. 12. v 9.30 hod. bude vikariátní konference v Horním Jiřetíně.
 • Ve čtvrtek 7. 12. v 17.00 hod. bude mše sv. v Údlicích a v 18.00 hod. v KC Křižovatka cestopisná přednáška Máji Šnajdrové a Alči Mahlejové.
 • V pátek 8. 12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svatá je v 17 hod. u sv. Barbory a v 18.00 hod. v děkanském kostele.
 • V sobotu 9. 12. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 10. 12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.

 

 • V pondělí 11. 12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.
 • Ve čtvrtek 14. 12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15. 12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 16. 12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 16. 12. v 16.00 hod. bude příprava biřmovanců.
 • V neděli 17. 12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V týdnu od 14.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 

 • V neděli 24. 12. bude v děkanském kostele mše sv. 4. neděle adventní POUZE v 9.00 hod.
 • Vánoční bohoslužby 24. 12. budou takto: v 16.00 hod. v děkanském kostele pro děti, v 16.00 hod. v kostele sv. Barbory, ve 21.00 hod. v Droužkovicích a ve 22.30 hod. v děkanském kostele.

 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude:

 

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie v pondělí 18. 12. od 16.00 – 18.00 hod.

V kostele sv. Barbory v úterý 19. 12. přede mší sv. od 16.00 hod.

 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.