Poutní mše svatá v Přečaplech dne 23. 9. 2023 v 10 hod.

Srdečně zveme všechny farníky na poutní mši svatou v Přečaplech.