Z  ORGANIZAČNÍHO  OPATŘENÍ
Mons. Jana Baxanta pro osmidenní dobu celostátní karantény,
tj. 
od pondělí 16. 03. do úterý 24. 03. 2020

S ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě, znamenající zákaz volného pohybu (s výjimkami nutných cest k zajištění života svých blízkých a života svého), vydávám toto opatření:

a/ s okamžitou platností, tj. od pondělí 16. 03. do úterka 24. 03. t.r. 6. hodiny ranní, se v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění

b/ návštěvy nemocných se uskuteční jedině s viatikem, tzn. v nebezpečí smrti nemocného.