Aktualizace k bohoslužbám

Usnesením Vlády ČR, se povolují od 11.5.2020 veřejné bohoslužby v počtu do 100 osob.
To znamená, že předchozí opatření v postupně navyšovaném počtu účastníků bohoslužeb
je nahrazeno tímto vládním usnesením.
Prosím, aby byla dodržována všechna hygienická a dezinfekční opatření, včetně nošení
roušek-ústenek. Podávání Eucharistie zůstává zatím jen na ruku.