Aktuální upozornění k 24. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády ČR je omezen pohyb a počet shromažďování obyvatel na 2.
Z tohoto důvodu nejsou v současné době veřejné bohoslužby. Proto Vás žádáme, abyste
využili přenosů bohoslužeb na TV NOE nebo Radia Proglas nebo jiná media.

MOŽNOST PŘIJETÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ BUDE V NEDĚLI OD 17.00 – 18.00 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE ZA PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.