Aktuální upozornění k 16. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády ČR je omezen počet účastníků bohoslužeb na 6 osob. Proto vás žádáme, abyste využili přenosů bohoslužeb na TV Noe nebo Radia Proglas nebo i jiná media.

Nedělní bohoslužby jsou již obsazeny.

Možnost přijetí svatého přijímání bude v neděli od 17.00 do 18.30 hodin v děkanském kostele za předepsaných hygienických opatření.