Duchovní obnova

Povolání ke svatosti a poslední věci člověka

Sobota 3. listopadu 2012
Děkanství Chomutov

Program:

  • 7:15 Mše svatá
  • 8:00 Snídaně na faře
  • 8:30 Povolání ke svatosti
  • 9:20 Zpytování svědomí
  • 9:45 Poslední věci člověka
  • 10:30 Adorace
  • 11:00 Eucharistické požehnání

Během obnovy je možné přistoupit ke svátosti smíření nebo vést duchovní rozhovor.