Důležité události v blízkých dnech

Udílení svátosti biřmování v neděli
23. 
května při mši sv. v 10.00 hod.
v děkanském kostele v Chomutově,
za účasti otce biskupa Jana Baxanta.

 

 

 

V sobotu 29. května bychom vykonali pouť do Jablonného ke sv. Zdislavě, patronce rodin, dětí, mládeže i naší diecéze.

Všichni jste srdečně zváni!!!