Dušičkový týden

V týdnu od 1. 11. - 8. 11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě plnomocného odpuštění časných trestů.

Podmínky pro získání:

  • během těchto dnů přijetí svátosti smíření
  • v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé

1. 11. a 2. 11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.