Informace pro farní sbor

Zpívání o Vánocích 2016:
Datum: 25.12.2016
Sraz:      9:40 na faře
Repertoár: Aj dnes v Betlémě, Krásná Panna, Čas radosti, Panis Angelicus

Všem přejeme krásné svátky!