Ohlášky - březen 2019

V sobotu 2.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 2.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

Ve středu 6.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

 • Ve středu 6.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • V pátek 8.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • O 1. neděli postní 10.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 10.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

V týdnu od 11.3. - 15.3. je nabídka pro děti a mládež společné prožití jarních prázdnin tentokrát na Jitravě. Přihlášení je možné na arch v kostele.

 • Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 16.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 17.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je ráno mše sv. v 7.15 hod. a v kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • Ve středu 20.3. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 21.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 22.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 24.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně bude mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 7.15 hod. tak také večer v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti také na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 28.3. v 17.30 hod. se bude konat v modlitebně ČCE přednáška Jiřího Šlajsny na téma Rané křesťanství a “nová” římská náboženství. Jste srdečně zváni!
 • V sobotu 30.3. v 15 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v KADANI bude slavena mše svatá za pana vikáře. Při této příležitosti bude moci přispět na rekonstrukci varhan v Kadani, kde bude při této příležitosti zpívat také Chrámový chomutovský sbor.
 • V neděli 31.3. je změna času – začátek letního času.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti 10ti let jeho odchodu na věčnost.
 • V neděli 31.3. v 10.00 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.
 • V neděli 31.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 1.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 4.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 5.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 6.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 6.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 10.4. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 11.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 13.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 13.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti

 1. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána!
 • V neděli 14.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření v úterý 16.4. od 15.30 hod.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.