Ohlášky - březen 2020

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod.

 • O 1. neděli postní 1.3. v 10.00 hod. při mši sv. by měli být oficiálně přijati naši katechumeni do katechumenátu.
 • V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 2.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 5.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 7.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 7.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 8.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • O 3. neděli postní 15.3. v 10 hod. při mši sv. budou 1. skrutinia katechumenů, tedy těch,  kteří se připravují na přijetí svátosti křtu o letošních Velikonocích.
 • V neděli 15.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 19.3. je Slavnost sv. Josefa pamatujme na mši svatou. V děkanském kostele je ráno mše sv. v 7.15 hod., v Údlicích v 17 hod.  V  Chomutově večerní v 18.00 hod.
 • V pátek 20.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve středu 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele jak ráno v 7.15 hod. tak také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté.
 • Ve čtvrtek 26.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • O 5. neděli postní 29.3. v 10 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu.
 • V neděli 29.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 29.3. je změna času – začátek letního času.
 • V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V úterý 31.3. v 7.15 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost.
 • Ve čtvrtek 2.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 3.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 4.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti 1. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána a prosím, aby se setkáním počítala!

 • V sobotu 4.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.
 • V sobotu 4.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V neděli 5.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V pondělí 6.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 8.4. od 15.30 hod.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.