Ohlášky - červen 2018

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pátek 1.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 3.6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 8.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 9.6. v 9.30 hod. bude slavena mše svatá v Bílencích ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni! Kaplička ve Voděradech prochází rekonstrukcí.

 • V sobotu 9.6. ve 16.00 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 10.6. při mši sv. v 10.00 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Tuto neděli 10.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 10.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • Ve čtvrtek 14.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 15.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 17.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 18.6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 21.6. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 24.6.  v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 24.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek 28.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – vigílie Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!

 • V pátek 29.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 30.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.