Ohlášky - červen 2019

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V sobotu 1. 6. v  6.00 hod. odjíždíme od divadla na pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného.
 • V sobotu 1. 6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 5. 6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 6. 6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 7. 6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 8. 6.  ve 12.00 hod. budou v děkanském kostele oddáni MUDr. Jana Kadlecová a MUDr. Miroslav Sivák.
 • V neděli 9. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V pondělí 10. 6.  v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V sobotu 15. 6. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14.00 hod. slavena mše svatá.

 • V neděli 16. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve středu 19. 6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté na děkanství. Srdečně jste zváni!

Ve čtvrtek 20. 6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v 18.00 hod. bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • Ve čtvrtek 20. 6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • V pátek 21. 6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 22. 6. v 11.00 hod. bude slavena mše svatá v kapličce Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve Voděradech. Kaple byla zrekonstruována a bude požehnána při této příležitosti naším otcem biskupem Mons. Janem Baxantem. Všichni jste srdečně zváni!

V sobotu 22. 6. v 18.00 hod. jste srdečně zváni na varhanní koncert do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově. Všichni jste srdečně zváni!

 • V neděli 23. 6. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 23. 6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci, všichni jste srdečně zváni!
 • V pondělí 24. 6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 28. 6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod. a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Zvláště poděkujeme mší svatou za uplynulý školní rok,  všichni jste zváni a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 29. 6. začínají Farní chaloupky.
 • V sobotu 29. 6. v 10.00 hod. bude v Litoměřicích kněžské svěcení Ing. Václava Nováka.

V neděli 30. 6. ve 14.00 hod. bude POUTNÍ MŠE – ze Slavnosti SV. PETRA  A  PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!