Ohlášky - červen 2020

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V sobotu 6.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 7.6. při mši sv. v 10 hod budou pokřtěny naše katechumenky.

A  v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Ve čtvrtek 11.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V pátek 12.6. v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 13. 6.  v  10.00 hod budou v děkanském kostele oddáni Jiřina Hálová a Igor Kováč.
 • V sobotu 13. 6.  v  16.00 hod bude v děkanském kostela první svatá zpověď rodičů a dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání.
 • V neděli 14.6. v 10 hod v děkanském kostele bude první svaté přijímání.
 • V neděli 14.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pátek 20.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 20.6. jste zvání na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17 hod slavena mše svatá.

 • V neděli 21.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 28.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!

Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 28.6. mše sv. v Údlicích.

 • V neděli 28.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci 🙂 Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky.
 • V sobotu 4.7. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Jana Kocourková a Marek Kowalski.

Od neděle 5.7.  jsou poutě na Květnově –  5.7., 12.7. 19.7.

10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody

10:30 česká mše a mariánská pobožnost

12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 5.7., 12.7. 19.7. slaveny pouze v 9.00 hod