Ohlášky červenec-srpen 2018

O nedělích 1., 8. a 15. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  v 10.30 hod. česky  a ve 14.15 hod. v německém jazyce.

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 1., 8. a 15. července v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle.             V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod.                

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod.

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto:    Děkanský kostel:       PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.                                                                                                    ST, PÁ  v 18.00 hod.                                                                                                                       NE v 8.00 a v 10.00 hod.                                                              Sv. Barbora:              PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod.                                              NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

 • V neděli 1.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V neděli 1. 7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. pouze v 8.00 hod. v děkanském kostele.
 • V neděli 8.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9.00 hod.
 • V sobotu 14. 7. ve 10.30 hod. budou v kapli sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích oddáni Karel Landa a Lucie Abelová.
 • V sobotu 14. 7. ve 14.00 hod. budou v kapli sv. Michaela na Horním Hradě oddáni Pavlína Buršová a Václav Ungr.
 • V neděli 15.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9-00 hod.
 • V neděli 22.7. je mše sv. v děkanském kostele opět v 8.00 hod. a v 10.00 hod.
 • Ve čtvrtek 26.7. po  bohoslužbě, která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude  pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá.

sobotu 28.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.

V neděli 29.7.  v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  Všichni jste srdečně zváni !!!

V neděli 29.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce.

 • V sobotu 4.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.8. na Lomci u Vodňan budou oddáni Lucie Šobáňová a Tomáš Janšta.
 • V neděli 5.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.8.  ve 13.00 hod. budou oddáni v děkanském kostele Petra Ingrová a David Šimeček.
 • V sobotu 18.8. v 11.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Denisa Trbuhová a Zdeněk Šesták.
 • V sobotu 18.8. ve 12.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Ludmila Balážová a Daniel Krauz.
 • V sobotu 18.8. ve 13.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Miroslav Maleček a Monika Malečková.

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 19. 8.  Ranní mše sv. v 8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv.              Slavnostní mše sv. v 10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc!

 • V sobotu 25.8. v 10.00 hod. v děkanském kostele budou církevně oddáni Paulína Březinová a Zdeněk Březina.
 • V sobotu 25.8. ve 14.00 hod. v děkanském kostele budou oddáni Darja Stojanovová a Marek Beliš.

V neděli 26. 8. 11.30 hod. bude  v Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  Přijměte srdečné pozvání!

 • V sobotu 1.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

 V neděli 2.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.

 • V neděli 2.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.

Mše svaté s nedělní platností (zvláště také pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy v sobotu v 18.00 hod v Otvicích. Kromě 21.7.