Ohlášky - duben - květen 2019

 • V pondělí 15.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

V pondělí 15.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 17.4. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 18.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 18.4.  v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek 19.4. ve 12.00 hod. nabídka promítání filmu Umučení Krista a v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 19.4. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 20.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít  s sebou zvonečky!!! 🙂
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 23.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 25.4. od 10. hod. bude jarní úklid na Květnově. Každá pomocná ruka vítána!
 • V pátek 26.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 26.4. bude v 19.00 hod poutní mše sv. v Sušanech, kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 27.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 27.4. bude Den otevřených památek.
 • V neděli 28.4.. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 29.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou proto v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

 • Ve středu 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.

Ve středu 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

 • Ve čtvrtek 2.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 4.5. v 10 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.

Na Květnov pojede také autobus odjezd od divadla v 9.20 hod.

 • V neděli 5.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 5.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 8.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele a v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory.
 • V pátek 10.5.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 11.5. ve 13  hod. budou v děkanském kostele oddáni Nikola Žlebková a Jakub Jadlovský.

V sobotu 11.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Lidni ke cti sv. Floriána. Jste srdečně zváni!

 • V neděli 12.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. v Březně.
 • V pondělí 13.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 16.5. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V sobotu 18.5. jste zvání na ORELSKOU POUŤ NA KVĚTNOV,  kde bude ve 14 hod. slavena mše svatá.

 • V neděli 19.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 19.5. ve 14.30 hod. jste zvání na Ekumenické německo-české setkání  NA KVĚTNOVĚ.

 • Ve čtvrtek 23.5. v 17.30 hod. bude setkání manželat.
 • V pátek 24.5 v děkanském kostele a jinde proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 25.5. v 10.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Jolana Ficzuová a Petr Bilej.
 • V neděli 26.5.. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 30.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod. v děkanském kostele  a v 17.00 hod v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.

V sobotu 1.6. bychom vykonali farní pouť do Jablonného v Podještědí ke sv. Zdislavě, patronce naší diecéze a patronce rodin, dětí a mládeže. Zapište se prosím v kostele.

 • V sobotu 1.6. v 11.00 hod. budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého oddáni Lucie Školoudová a Vít Šobáň.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.