Ohlášky - květen 2022

Měsíc květen je zvláštním způsobem svěřen Matce Boží Panně Marii. Překrásným výrazem katolických křesťanů jsou v tomto měsíci MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, k  jejichž hojné účasti bychom Vás rádi povzbudili. Budou vždy po večerní mši svaté, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli po mši sv. v 10 hod a v kostele sv. Barbory po mši sv. v 18. hod.

 • V neděli 1.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. Ve Vysoké jedli tentokrát mše. sv. nebude.

V neděli 1.5. ve 14.00 hod bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!

 • Ve středu 4.5. v 18.00 hod bude mše svatá v děkanském kostele s mešním úmyslem za ochranu a požehnání pro počaté životy.
 • Ve čtvrtek 5.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 7.5.  bude NA KVĚTNOVĚ MÁJOVÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ  začátek v 10.00 hod modlitbou sv. růžence u kříže na návsi a následně mše svatá v poutním kostele. Všichni jste srdečně zváni.

 • V sobotu 7.5.  ve 14.00 hod bude poutní mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.

V sobotu 7.5.  od 19.30 hod se uskuteční CHARITNÍ A FARNÍ PLES v Jirkovském divadle. Všichni srdečně zváni.

 • V neděli 8.5. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pondělí 9.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 12.5. slaví své narozeniny Domácí hospic sv. Terezie. Pamatujme v modlitbě.
 • V pátek 13.5.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V neděli 15.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 19.5. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V sobotu 21.5.  se koná pěší ORELSKÁ POUŤ  se  mší sv. ve 14.00 hod.  na  Květnově. Sraz je v kostele sv. Barbory v 9.00 hod. Všichni srdečně zváni.

 • V neděli 22.5. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.5. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 26.5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 7.15 hod a v 18.00 hod v děkanském kostele. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v Údlicích. Pamatujte dnes účastí na mši svatou.
 • V pátek 27.5.  v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.

V sobotu 28.5. bychom vykonali POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JABLONNÉHO.

Odjezd autobusu v 6.30 hod od divadla. Zájemci ať se zapíší na arch na stolečku v děkanském kostele.

 • V neděli 29.5. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod.