Ohlášky - leden 2020

V tyto první lednové dny (od 4.-11.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka.

V neděli 5.1. v 16.00 hod  bude v Galerii Lurago Tříkrálový koncert.

V pondělí 6.1. od 11 hod – 16 hod bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje v Chomutově čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku.

 • Ve čtvrtek 2.1. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí  6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V pondělí 6.1. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 8.1. bude v 19.00 hod setkání ERF.
 • V pátek 10.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 11.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 12.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

13. ledna 2020 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá.

Vyjíždí se v neděli 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • Ve čtvrtek 16.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 19.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 23.1. bude v 17.00 hod na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 26.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.

V sobotu 1.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při mši sv. v 10.00 hod v děkanském kostele bude žehnání svící.
 • V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na děkanství.

 • V pondělí 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2020 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie vyprošuji a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leopold