Ohlášky - leden 2022

V tyto první lednové dny (od 1. - 14.1.2022) se bude konat v našem městě a farnostech Tříkrálová sbírka.

 • V sobotu 1.1. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 2.1. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 5.1. v 18.00 hod bude v děkanském kostele sloužena mše svatá za ochranu počatého života.
 • Ve čtvrtek 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod tak v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté.
 • V pátek 7.1. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 8.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V neděli 9.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.

13. ledna 2022 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. Vyjíždí se ve středu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch.

 • V sobotu 15.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 16.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 17.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 20.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 21.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 23.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 27.1. od 17.00 hod by bylo setkání manželat.
 • V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách bude žehnání svící. Pamatujte, prosím, na účast při mši svaté.
 • Ve čtvrtek 3.2. bude udělováno na závěr ranní mše sv. v 7.15 hod Svatoblažejské požehnání.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.
POZOR !!! V sobotu 25.12.2021 však  mše svatá zde nebude!!!

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný nadcházející rok 2022 pod ochranou naší milující Matky Panny Marie.