Ohlášky - prosinec 2018

Aktuality:

V sobotu 1.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11.00 hod.

 • V sobotu 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. Otvicích bude v 18.00 hod.

 • V sobotu 1. 12. v 18.00 hod. bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy
 • V neděli 2.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.
 • V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

* pozor změna* Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 hod. *

 • Ve čtvrtek 6.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  Poté jednání ERF.
 • V pátek 7.12. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání Bolívie a Rapa Nui a beseda s Janou Saloňovou. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu  8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou. V děkanském kostele v 7.00 hod.
 • V neděli 9.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši svatou.

V neděli  9.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude.

 • V neděli 9.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 10.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 12.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté od 19.00 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 13.12. bude  setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 13.12. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 14.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 15.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 15.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude tuto sobotu zde mše svatá.
 • V neděli 16.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • Ve čtvrtek 20.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

V týdnu od 16.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.

 • V sobotu 22.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech důchodců.
 • V neděli 23.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:

 • V kostele sv. Barbory v úterý 18.12. přede mší sv. od 16.00 hod.                     
 • V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude v pátek 21.12. od 16.00 do 18.00 hod.

 Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.