Ohlášky – únor 2018

Aktuality:

Na začátku bychom společně s Oblastní charitou Chomutov vám všem, kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Víme, že je to pro mnohé z vás velmi náročné, a přesto jste někteří dali svůj cenný čas i síly pro toto dílo nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem.

 • Ve čtvrtek 1.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou.
 • V sobotu 3.2. při mši sv v 7.15 bude udělováno Svatoblažejské požehnání.
 • V sobotu 3.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.2. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 10.2. bude I. farní a charitní ples. Začátek ve 20.00 hod v Jirkově v kulturním zařízení u autobusového nádraží.

 • V neděli 11.2. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 11.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách.
 • Ve středu 14.2. v 19.00 hod bude jednání ERF.
 • Ve čtvrtek 15.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.

 • V sobotu 17.2. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 18.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 19.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 23.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 3.3. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.3. v 16.30 hod je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

V týdnu 5.3. - 9.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožití jarních prázdnin tentokrát v Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.