Ohlášky - Vánoce 2018

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

 24. 12. (PO) Štědrý den

DĚKANSKÝ KOSTEL:         7.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:       16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU

KOSTEL SV. BARBORY:   16.00 mše svatá u sv. Barbory 

DĚKANSKÝ KOSTEL:        22.30 „půlnoční“ mše svatá

Droužkovice:                        21.00

Místo:                                    22.00

 

25. 12. (ÚT) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční) - zasvěcený svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:         8.00 mše svatá

                                              10.00 mše svatá  

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

Údlice:                                   11.30

Vysoká Jedle:                      14.00

 

26. 12. (ST) SV. ŠTĚPÁN 2. svátek vánoční                  

DĚKANSKÝ KOSTEL:          9.00 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

Březno:                                  14.00

 

27.12. (ČT) sv. Jan - Svátek

DĚKANSKÝ KOSTEL:      7.15 mše svatá

Údlice:                                17.00

 

28. 12. (PÁ) sv. Mláďátka betlémská - Svátek            

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.15 mše svatá

KOSTEL SV. BARBORY:    17.00 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:        18.00 mše svatá

Domov pro seniory Písečná:   10.00

 

29. 12. (SO) sv. Tomáš Becket

DĚKANSKÝ KOSTEL:          7.15 mše svatá

KAPLE SV. RODINY:          18.00 mše svatá - poutní mše sv.  

 

30. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA - svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:  8.00 mše svatá

                                       10.00 mše svatá - manželé si připomenou svůj slib                 

KOSTEL SV. BARBORY:    18.00 mše svatá

Droužkovice:                         11.30

 

31. 12. (PO) sv. Silvestr

DĚKANSKÝ KOSTEL:           7.15 mše svatá

DĚKANSKÝ KOSTEL:        16.00 mše svatá - na poděkování za uplynulý rok

KOSTEL SV. BARBORY:    16.00 mše svatá - na poděkování za uplynulý rok

 

1. 1. 2019 (ÚT) Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:      8.00 mše svatá

                                         10.00 mše svatá               

KOSTEL SV. BARBORY:   18.00 mše svatá

Droužkovice:                        11.30