Poutě v našem okolí

V sobotu 1. května bude v Málkově
ve 14.00
hod  poutní mše svatá
ke cti sv. Josefa Dělníka.
V tento den nebude mše svatá na Květnově.

 


V sobotu 8. května
je JARNÍ POUŤ na Květnově u Blatna v 10.00 hod.

V sobotu 8. května bude v Lidni
ve 14.30 hod
v kapli poutní mše svatá
ke cti sv. Floriána.

 

 

Na všechny poutě jste srdečně zváni!!!