Přání na 2021

S vděčností Bohu jsme vstoupili do nového roku 2021. A jak řekl někdo moudrý,
rok má tolik dnů, kolik je jich naplněných.
A tak si dovoluji Vám všem popřát všechny nastávající dny naplněné Božím požehnáním!
Také s vděčností za společně prožité krásné vánoční svátky v našich farnostech a díkem
všem, kteří jste ke kráse prožití přispěli!

                                       žehnám Vám a do modlitby Vás vkládám

                                                                        P. Alois Heger

Bohoslužby jsou slouženy dle běžného rozpisu s tím, že je možná obsaditelnost 10% z míst k sezení.