Předvánoční duchovní obnova

Předvánoční duchovní obnova v malých společenstvích začne v týdnu od 14. 10. 2019 na faře v Chomutově.

Jednotlivá společenství:

→ Aktivní věřící nad 50 let - každou středu v 16.00 hod.
→ Aktivní věřící do 50 let - každou středu v 18.45 hod.
→ „Nově pokřtění“ (dospělí, pokřtěni za posledních 5 let) - každý čtvrtek v 18.30 hod.
→ Společenství Romů (zvláště, kteří připravují své děti ke křtu) - každý pátek v 16.30 hod.
→ Mládež od 18 let a hledající - každý pátek v 19.00 hod.

Zvaní jsou:

Mládež i dospělí, svobodní i manželé (manželé když jsou katolíci s podmínkou účasti obou partnerů), ale také rozvedení i „znovuoddaní“ (kteří nemají možnost přistupovat ke svátostem).

Přihláška:

Přihlásit se je možné nejpozději do 13. října 2019 v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, anebo přímo u patera Leopolda Slaninky SJ.