Výuka náboženství

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 17. září 2012. Prosíme přihlašte své děti a mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování závazků, které byly dány při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce.
Pondělí 5.-7.třída ZŠ v 15:30 hod
Úterý 1. - 4.třída ZŠ v 16:15 hod
Středa 8.-9. ZŠ a SŠ v 16:30 hod