Webináře k prohloubení vztahu

Centrum naděje a pomoci Vás zve k online webinářům pro všechny, kdo chtějí prohloubit svůj vztah. Věříme, že zvláště v dnešní stresové situaci mnohé podněty z těchto přednášek mohou býti i pro Vás přínosem.
Více na: www.cenap.cz/webinare