Ohlášky - Advent

 • V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ.
 • * pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *
 • V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech
  bohoslužbách.
 • V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod.
  mše svatá v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 2.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 3.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 4.12. v 10.00 hod. při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jsou
  zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli 4.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni!
  Mše sv. v Údlicích tuto neděli nebude.
 • V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve středu 7.12. po večerní mši svaté bude setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 8.12. o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
  budou mše svaté v děkanském kostele jak ráno v 7.00 hod., tak také v 18.00 hod.
  Pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou.
 • Ve čtvrtek 8.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže.
 • V neděli 11.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V pondělí 12.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše svatá v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • Ve středu 14.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • Ve čtvrtek 15.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 17.12. v 16.00 hod. bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru Anonym. Všichni jste srdečně zváni!
 • Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:
  • V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. přede mší sv. od 16.00 hod.
  • V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude ve středu 21.12. od 16.00 – 18.00 hod.
  • Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.
 • V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní platnost.