Ohlášky - advent

Aktuality:

 • V sobotu 28.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ.
 • V sobotu 28.11. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. z vigílie 1. neděle adventní za nenarozené děti. Bude zde také žehnání adventních věnců.
 • V neděli 29.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech bohoslužbách.

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.  *

 • Ve středu 2.12. po večerní mši sv. je setkání ERF.
 • Ve čtvrtek 3.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 4.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pátek 4.12. v 17.00 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Barbory.
 • V sobotu 5.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 5.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově.
 • V neděli 6.12. v 10.00 hod při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv.
 • V neděli  6.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! Mše sv. v Údlicích tuto neděli nebude.
 • V neděli 6.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů
 • Ve čtvrtek 10.12. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 12.12. v 17.30 hod bude v kostele sv. Barbory ADVENTNÍ KONCERT. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 13.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla.
 • V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést přinést balíčky cukroví pro nemocné.
 • Ve čtvrtek 17.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V pondělí 21.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů
 • Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:
  • V děkanském kostele tato možnost bude v úterý 22.12. od 16.00 – 18.00 hod. V 18.00 hod. bude mimořádně mše sv. s poděkováním za přijatou svátost smíření.
  • V kostele sv. Barbory též v úterý 22.12. přede mší sv. od 16.00 hod.
  • Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích.
 • V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši svaté tzv. nedělní platnost.