Ohlášky - březen

 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V neděli 2.3 ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve středu 5.3. je Popeleční středa – začíná doba postní – den přísného postu.
 • Ve čtvrtek 6.3. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V neděli 9.3. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova.
 • Ve čtvrtek 13.3. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 14.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 14.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 15.3. ve 14.00 hod bude na Květnově mše svatá.
 • V pondělí 17.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve středu 19.3. je Slavnost sv. Josefa – pamatujme na mši sv.
 • Ve čtvrtek 20.3. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V neděli 23. 3. při mši sv. v 10.00 hod budu představeni katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. První skrutinia.
 • V pátek 28.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 28.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 29.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Podpořte svou modlitbou nebo též svou účastí.
 • Ze soboty 29.3. na neděli 30.3. se mění čas na letní.
 • V pondělí 31.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 3.4. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 5.4. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15hod, pokračuje snídaní na faře a duchovním programem v kapli. Zakončení kolem 11hod.
 • V sobotu 5.4. ve 14. 00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 6.4. při mši sv. v 10.00 hod budou označeni olejem katechumenů katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. Druhá skrutinia.
 • V neděli 6.4 ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.