Ohlášky - březen 2022

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.
A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod a v neděli v 17.25 hod.

Pamatujme ve svých modlitbách zvláště  na  Ukrajinu a Rusko, za dar pokoje a míru. Také se modleme za katechumeny, kteří budou o letošních Velikonocích pokřtěni.

 • V neděli 6.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 10.3. v 9.30 hod ve františkánském kostele v Kadani bude mše sv. při příležitosti vikariátní konference.
 • V neděli 13.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 18.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 19.3. o Slavnosti sv. Josefa pamatujte na účast na mši svaté, v děkanském kostele v 7.15 hod a ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 20.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele ráno v 7.15 hod a  také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté.
 • V neděli 27.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 27.3. je změna času – začátek letního času.
 • V pondělí 28.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 31.3. v 7.15 hod bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost.
 • Ve čtvrtek 31.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 1.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 2.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 2.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 2.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost.