Ohlášky - březen

 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V pondělí 2.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 5.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 7.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. Pozvání přijal P. Pavel Morávek.
 • V neděli 8.3. při mši sv. v 10 hod v děkanském kostele budou představeni katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. První skrutinia.
 • V neděli 8.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve čtvrtek 12.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V sobotu 14.3. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • V pondělí 16.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 19.3. o slavnosti sv. Josefa bude v děkanském kostele mše svatá také v 18.00 hod.
 • V pátek 20.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 21.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 21.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Začátek je na Mariánském náměstí ve 14.15 hod.
 • V neděli 22.3. při mši sv. v 10 hod v děkanském kostele budou označeni olejem katechumenů katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. Druhá skrutinia.
 • Ve středu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně pamatujme, prosím, na mši svatou!
 • V sobotu 28.3. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 • Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. se mění čas na letní.
 • V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.