Ohlášky březen

Aktuality:

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. a v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.25 hod. a v neděli v 17.25 hod.

Pamatujme ve svých modlitbách zvláště na Ukrajinu a Rusko, za dar pokoje a míru. Také se modleme za katechumeny, kteří budou o letošních Velikonocích pokřtěni.

 • V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.3. bude Farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod.  a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 4.3. ve 14.00 hod. bude na Květnově mše svatá.
 • V neděli 5.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 9.3. v 9.30 hod. bude mše sv. v děkanském kostele při příležitosti vikariátní konference.
 • V pátek 10.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V neděli 12.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 13.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 16.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V neděli 19.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.3. o Slavnosti sv. Josefa pamatujte na účast na mši svaté, v děkanském kostele v 18.00 hod.
 • V pátek 24.3.v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele ráno v 7.15 hod. Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté.
 • V neděli 26.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 26.3. je změna času – začátek letního času.
 • V pondělí 27.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V pátek 31.3. v 18.00 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost.
 • V sobotu 1.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných.

V sobotu 1.4. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.

 • V sobotu 1.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.

Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.

 • V neděli 2.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 3.4. od 16.00 hod. bude možnost v děkanském kostele přijmout svátost smíření před Velikonocemi, prosím využijte tuto možnost.
 • V úterý 4.4. od 16.00 hod. bude možnost přijmout svátost smíření před Velikonocemi v kostele sv. Barbory.

V  Otvicích bývá každou sobotu v 18.00 hod. sloužena mše sv. s nedělní platností.