Ohlášky - březen

Aktuality:

 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • V neděli 3.3 ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 4.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 7.3. 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 8.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 8.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V neděli 10.3. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova.
 • V pondělí 11.3. v 15. 30 hod bude na děkanství promítání filmu- Šarlatový a černý.
 • Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 16.3. ve 14.00 hod bude na Květnově mše svatá.
 • V pondělí 18.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů.
 • V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa – pamatujme na mši sv.
 • V pátek 22.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 22.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 23. 3. při mši sv. v 7.15 hod bude v děkanském kostele společně udílena svátost nemocných.
 • V sobotu 23.3. bude v Litoměřicích diecézní setkání mládeže – podrobnosti na plakátku.
 • V sobotu 23.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.
  • Podpořte svou modlitbou nebo též svou účastí.

Svatý týden

 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma.
  • Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
  • Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.
  • Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století.
  • V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V pondělí 25.3. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.
 • V úterý 26.3. od 16.30 h v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 28.3. v  9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.

Svaté Triduum

 • O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:
 • Na Zelený čtvrtek v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • O Velkém pátku 29.3. bude možno ve 12.30 hod shlédnout na děkanství film Umučení Krista (Mel Gibson).
 • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Obřady začínají v 18.00 hod.
 • Na Bílou sobotu 30.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod si nezapomeňte vzít na vigilii s sebou zvonečky!!!
 • Ze soboty na neděli 31.3. se mění čas na letní.
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv.v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 2.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.