Ohlášky - červen

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V neděli 1.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • Ve čtvrtek 5.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 • V sobotu 7.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.6. v 17.00 hod bychom oslavili Pannu Marii v kapličce ve Voděradech a prožili vigílii Letnic. Všichni jste srdečně zváni k této přípravě na Slavnost Seslání Ducha svatého.
 • V neděli 8.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavle ve Březně u Chomutova.
 • V pondělí 9.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 12.6. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • Ve čtvrtek 19.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 20.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 21.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.6. v 15.00 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče 🙂 Všichni jste srdečně zváni!!!
 • V pondělí 23.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • V pátek 27.6. v 18.00 hod je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zároveň bude děkovná mše sv. v děkanském kostele za uplynulý školní rok, všichni jste zvání a zvláště naši školáci s rodiči.
 • V sobotu 28.6. v 10.30 hod bude poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • V sobotu 28.6. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.