Ohlášky – červen 2021

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

Ve čtvrtek 3.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

  • V sobotu 5.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
  • V neděli 6.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
  • V pátek 11.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.

V sobotu 12.6. jste zváni na POUŤ SV. KE CTI NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE do Voděrad,  kde bude v 17.00 hod slavena mše svatá.

  • V neděli 13.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
  • V pondělí 14.6. bude setkání Domácího hospice v 17.30 hod, místo bude upřesněno.
  • Ve čtvrtek 17.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
  • V neděli 20.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.

V neděli 27.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na poutní mši sv. ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.
Z tohoto důvodu NEBUDE v neděli 27.6. mše sv. v Údlicích.

  • V neděli 27.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!
  • V sobotu 3.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 4.7.  jsou poutě na Květnově –  4.7., 11.7. 18.7.
10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody
10:30 česká mše a mariánská pobožnost
12:45 adorace a svátostné požehnání  a snad i letos bude v 14:15 mše německá

  • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ  budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 4.7., 11.7. 18.7.  slaveny pouze v 9.00 hod.