Ohlášky - červen 2022

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ  BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 5.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 6.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 10.6. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 10.6. jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí
 • V neděli 12.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • Ve čtvrtek 16.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 16.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod, jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města.

Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.

 • V sobotu 18.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 18.6. budou oddáni v 11.30 hod v kostele sv. Ignáce Jan Podraný a Anna Bartošová a ve 13.00 hod budou oddáni v děkanském kostele Tomáš Ďuriš a Petra Gunárová.
 • V neděli 19.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 20.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 24.6. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 24.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Tento den je mše sv. v děkanském kostele v 7.15 hod a v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V sobotu 25.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farním dvoře opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 26.6. NEBUDE MŠE SV. v 10 hod v Chomutově ani v 11.30 v Údlicích.
 • V neděli 26.6. v 10.00 hod jste srdečně zváni na POUTNÍ MŠI SVATOU ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.  Jan Baxant požehná při této slavnostní mši svaté nově rekonstruované varhany evropského formátu. Slavnost bude pokračovat odpoledne koncerty. Přijměte  srdečné pozvání na tuto velikou slavnost!
 • V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 3.7.  jsou poutě na Květnově –  3.7., 10.7. a 17.7.

10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody
10:30 česká mše a mariánská pobožnost
12:45 adorace a svátostné požehnání  a 10.7. bude v 14:00 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 7., 10.7. 17.7.  slaveny pouze v 9.00 hod