Ohlášky - červen

 • MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.
 • Ve čtvrtek 4.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V sobotu 6.6. budou církevně oddáni manželé Horákovi v kapli Sv. Rodiny.
 • V sobotu 6.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 6.6. v 16.30 hod bude setkání biřmovanců a příprava v kostele.
 • V neděli 7.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 8.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 11.6. v 9.30 hod bude v děkanském kostele mše sv. u příležitosti vikariátní konference. Proto mše sv. ráno nebude.
 • Ve čtvrtek 11.6. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 12.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a nácvik ministrantů.
 • V sobotu 13.6. v 17.00 hod bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni !
 • V neděli 14.6. v 10.00 hod bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Zároveň bude také první svaté přijímání a bude udílena svátost křtu. Tedy budeme moci prožít pospolu všechny tři tzv. iniciační svátosti.
 • V neděli 14.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u Chomutova.
 • Ve  čtvrtek 18.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 20.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V pondělí 22.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • V pátek 26.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků a nácvik ministrantů.
 • V sobotu 27.6. v 10.00 hod bude vysvěcen v katedrále v Litoměřicích na kněze jáhen Mgr.Štěpán Smolen, který byl též v naší farnosti na bohoslovecké praxi. Podpořme jej svou účastí a také svými modlitbami.
 • V neděli 28.6. ve 14.00 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče - všichni jste srdečně zváni!!!
 • V pondělí 29.6. v 18.00 hod  o Slavnosti sv. Petra a Pavla poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok,  všichni jste zvání a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.

Přejeme krásné a požehnané prázdniny i čas dovolených a rekreací!!
P. Alois a P. Pavel