Ohlášky - červen

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • V pondělí 30.5. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 2.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 4.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 4.6. ve 14.30 hod bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V sobotu 4.6. v 17.00 hod bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 5.6. při mši sv. v 10 hod přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • V neděli 5.6. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V neděli 5.6. v 16 hod bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově slavnostní koncert na nově zrestaurované varhany. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 9.6. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 10.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V pátek 10.6. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků.
 • V sobotu 11.6. v 7.15 hod jste zvání na duchovní obnovu farnosti – REKOLEKCI. Povede ji P. Mgr. Petr Fiala, vojenský kaplan, téma: BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ. Pokračování po mši sv. na faře snídání a přednáškami.
 • V neděli 12.6. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně.
 • V pondělí 13.6. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 16.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V sobotu 18.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově při příležitosti ORELSKÉ POUTI. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 25.6. v 10.00 hod bude poutní mše sv. ke cti SV. PETRA A PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!
 • V neděli 26.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • Ve středu 29.6. v 18.00 hod o Slavnosti sv. Petra a Pavla  poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zvání a zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 2.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.