Ohlášky - červen

 • MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.
 • Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 2.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 2.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže
 • V sobotu 3.6. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.
 • V sobotu 3.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 3.6. ve 16.30 hod. bude příprava dětí k 1. sv. přijímání a první svatá zpověď.
 • V neděli 4.6. při mši sv. v 10 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • V neděli 4.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 5.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 8.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 9.6. v děkanském kostele proběhne NOC KOSTELŮ. Podrobnosti na plakátku.
 • V neděli 11.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.
 • Ve středu 14.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 15.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
 • V pátek 16.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
 • V pátek 16.6. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže.
 • V sobotu 17.6. v 15.30 hod. bude v rámci Chomutovského krušení 2017 odhalena a požehnána socha sv. Prokopa v Chelčického ulici vedle radnice.
 • V neděli 18.6. bude v Údlicích Slavnost BOŽÍHO TĚLA. Mše sv. začne v 10.00 hod. a po ní bude pokračovat slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí do Přečápel ke kostelu. Všichni jste srdečně zváni. Tuto neděli nebude v Droužkovicích pravidelná mše sv.
 • V pondělí 19.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství a v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve středu 21.6. po večerní mši sv. bude jednání ERF na děkanství.
 • Ve čtvrtek 22.6. v 17.30 hod. přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JEZUITÉ – také chomutovští. V sále u Českobratrské církve evangelické v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!
 • V pátek 23.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 • V sobotu 24.6. v 17.00 hod. bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni!
 • V neděli 25.6. ve 14.30 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče. Všichni jste srdečně zváni!
 • Ve středu 28.6. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na děkanství. Srdečně jste zváni!
 • Ve čtvrtek 29.6. v 18.00 hod. bude POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. PETRA A PAVLA V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. Všichni jste též srdečně zváni!
 • V pátek 30.6. v 18.00 hod. poděkujeme mší svatou v děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni, zvláště naši školáci s rodiči a učitelé.
 • V sobotu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.
 • V sobotu 1.7. budou v děkanském kostele ve 13.00 hod. oddáni Ivo Dumišinec a Lucie Hlaváčková.