Ohlášky - červen

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ.

 • Ve čtvrtek 1.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.

V pátek 2.6.   jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ do děkanského kostela s bohatým programem. Podrobnosti na plakátku. Zároveň budou k dispozici i ostatní kostely na náměstí .

 • V sobotu 3.6. budou v děkanském kostele v 11.00 hod oddáni Nikola Trousilová a Ondřej Titl, ve 12.30 hod pak Olga Nejmanová a Petr Tomeček.
 • V sobotu 3.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.
V neděli 4.6. v 10.00 hod o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude při mše sv. v děkanském kostele v Chomutově první svaté přijímání dětí.
 • V neděli 4.6. nebude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

Ve čtvrtek 8.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv. v děkanském kostele, která začíná v  18.00 hod bude průvod,  jako již každoročně,  ke sloupu Nejsvětější Trojice s  požehnáním obyvatelům našeho města.
Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření slavnostního průvodu.
Mše sv. ráno v děkanském a odpoledne v Údlicích tento čtvrtek nebude.

 • V pátek 9.6. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V neděli 11.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod v Březně.
 • V pondělí 12.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • Ve čtvrtek 15.6. nebude mše sv. v Údlicích.
 • Ve čtvrtek 15.6. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.
 • V pátek 16.6. o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pamatujme na mši svatou. Mše sv. v děkanském kostele v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod.
 • V sobotu 17.6. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově * Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
 • V neděli 18.6. v 11.30 hod bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pátek 23.6. v 17.00 hod bude v katedrále v Litoměřicích slavit děkovnou mši svatou otec biskup Jan Baxant při výročí 50. let kněžství. Všichni jste srdečně zváni!
 • V pátek 23.6. bude v děkanském kostele mše sv. pouze v 7.15 hod.
 • V sobotu 24.6. ve 12.30 hod budou v děkanském kostele oddáni Helena Virágová a Jurij Hnezďuk.
 • V sobotu 24.6. ve 14.30 hod bude v Jirkově na farním dvoře opékání buřtíků na zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče, farníci J Všichni jste srdečně zváni!

V neděli 25.6. v 11.30 hod jste srdečně zváni na POUTNÍ MŠI SVATOU  ke cti sv. Petra a Pavla do BŘEZNA u Chomutova.

Mše svatá  tuto neděli v Údlicích nebude.

 • V pondělí 26.6. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod večerní mše sv. v děkanském kostele.
 • V pátek 30.6. v 17.00 hod bude v Březně u Chomutova varhanní koncert Adam Vikrotra + soprán.
 • V sobotu 1.7. začínají Farní chaloupky.

Od neděle 2.7.  jsou poutě na Květnově –  2.7., 9.7. a 16.7.
- 10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí - až po tzv. růžencové schody
- 10:30 česká mše a mariánská pobožnost
- 12:45 adorace a svátostné požehnání a 9.7. bude v 14:00 mše německá

 • Z důvodu KVĚTNOVSKÝCH POUTÍ budou nedělní mše sv. v děkanském kostele o nedělích 2.7., 9.7. 16.7.  slaveny pouze v 9.00 hod.