Ohlášky - duben

 • Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. V kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod.
 • Oznamujeme, že sobotní večerní adorace jsou přerušeny.
 • V neděli 6.4. při mši sv. v 10.00 hod budu označeni olejem katechumenů katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. Druhá skrutinia.
 • V neděli 6.4 ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.
 • V pondělí 7. 4. bude mše sv. dopoledne v 9.00 hod a účastní se jí také naši němečtí spolubratři v rámci naší společné konference připravující německo-české poutě na Květnově. Ranní mše sv. proto dnes nebude, večerní mše sv. bude v 18.00 hod tak jako obvykle.
 • Ve čtvrtek 10.4. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.
 • V pátek 11.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 11.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V sobotu 12. 4. při mši sv. v 7.15 hod bude v děkanském kostele společně udílena svátost nemocných.
 • V sobotu 12.4. bude v Litoměřicích diecézní setkání mládeže – podrobnosti na plakátku.
 • V neděli 13.4. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova.
 • Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty:
  • kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu,
  • dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt,
  • a nakonec je to samo slavení mše svaté.
 • V pondělí 14.4. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.V úterý 15.4. od 16.30 h v kostele sv. Barbory.
 • Ve čtvrtek 17.4. v 9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele:
  • Na Zelený čtvrtek 17.4. v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
  • Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele.
  • Na Velký pátek 18.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
  • Na Bílou sobotu 19.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
  • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv.v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u sv. Barbory.
 • V úterý 22.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • V pátek 25.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.
 • V pátek 25.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.
 • V pondělí 28.4. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.
 • Ve čtvrtek 1.5. ve 14.00 hod bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!
 • V sobotu 3.5. je EUCHARISTICKY DEN na Květnově. Který začíná modlitbou růžence v 10.00 hod následuje mše sv. a odpolední adorace. Podrobnosti na plakátku v kostele.
 • V sobotu 3.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.
 • V neděli 4.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.