Ohlášky - duben 2018

Aktuality:

V úterý 27.3. od 16.00 – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod bude mše sv.

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 28.3. od 15.30 hod.

 • Ve čtvrtek 29.3. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých farností požehnané oleje z této mše svaté.
 • Na Velký pátek v 16.30 hod. bude Křížová cesta také v kostele v Údlicích.

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově  pouze v děkanském kostele:

 • Na Zelený čtvrtek 29.3.  v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství.
 • Na Velký pátek v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.
 • Na Velký pátek 30.3. začínají obřady v 18.00 hod.  Začíná také novéna k Božímu milosrdenství.
 • Na Bílou sobotu 31.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.
 • Na Bílou sobotu ve 20.00 hod začíná slavení Velikonoční vigílie nezapomeňte vzít s sebou zvonečky!!! ☺                                                                                                          
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
 • V neděli Zmrtvýchvstání Páně  bude mše sv. v 11.30 v Droužkovicích a ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli.                                                                                                                     
 • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 hod. u sv. Barbory.
 • V úterý 3.4.  při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost nemocných.
 • Ve čtvrtek 5.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 6.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 7.4. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. Více informací na plakátku.
 • V sobotu 7.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V sobotu 7.4. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování.
 • V neděli 8.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V neděli 8.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně.                        
 • V pondělí 9.4. je Slavnost Zvěstování Páně pamatujte, prosím na mši svatou – v děkanském kostele bude mše sv. v 7.15 hod a v 18.00 hod.
 • V pondělí 9.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 12.4. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.
 • V neděli 15.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V pondělí 16.4. bude v děkanském kostele mše sv. pouze v 9.00 hod. Při příležitosti setkání česko-německých kněží organizujících červencové poutě na Květnově.
 • Ve čtvrtek 19.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 • V pátek 20.4.  v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci.
 • V sobotu 21.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 • V neděli 22.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.
 • V pondělí 23.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a mše sv. v 18.00 hod.
 • V neděli 29.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.
 • V úterý 1.5. v 8.00 hod. bude mše svatá v děkanském kostele.
 • V úterý 1.5. ve 14.00 hod. bude poutní mše sv. v Málkově ke cti sv. Josefa. Všichni jste srdečně zváni!!

V sobotu 5.5. v 10.00 hod. jste zvání na JARNÍ POUŤ NA KVĚTNOV. Začátek je u kříže na návsi a pokračuje se za modlitby sv. Růžence do kostela, kde bude slavena mše svatá.